skip to Main Content
8 Voordelen Van Elektrisch Varen

8 Voordelen van elektrisch varen

Elektrisch varen wordt steeds populairder. U ziet elektrificatie niet alleen sterk opkomen in de pleziervaart en watersport. Overal ruilen mensen traditionele verbrandingsmotoren steeds vaker in voor elektrische aandrijving. Maar wat zijn nu de voordelen van elektrisch varen? De meeste mensen denken ongetwijfeld direct aan milieuvoordelen. Die zijn er absoluut, maar elektrisch varen biedt tal van andere voordelen ten opzichte van varen met traditionele motoren. Heeft u interesse in elektrisch varen? Lees dan hier over de voordelen die dit u biedt.

De voordelen van elektrisch varen: beter voor het milieu

Een lijst met voordelen van elektrisch varen moet haast wel beginnen met de voordelen voor het milieu. Dit is en blijft voor veel mensen de voornaamste reden om over te stappen van een boot met reguliere (buitenboord)motor naar een boot met een elektrische motor.

Elektrisch varen geschiedt geheel emissieloos. Er komen geen schadelijke stoffen vrij die in de lucht of in het water terechtkomen. Zeker wanneer u uw boot oplaadt met groene stroom, heeft u een zeer geringe ecologische voetafdruk.

Geen geluid, geen stank

Wanneer u vaart in drukkere gebieden, of bijvoorbeeld langs oevers en in grachten, kunnen mensen zich ergeren aan het geluid en de stank van uw boot. Dit geldt niet alleen voor omstanders, maar misschien ook voor uzelf. Zelfs de stilste, meest efficiënte motoren produceren geluid en geur. Wie voor het eerst vaart met een elektrische boot, ervaart waarschijnlijk een bijzondere sensatie. Met zo’n boot vaart u vrijwel geluidloos en zonder geur van brandstof over het water.

Een van de voordelen van elektrisch varen is dat het zeer rustgevend is. Voor verstokte watersportliefhebbers en eigenaren van performance boten, is het wellicht even wennen. De meeste elektrische boten zijn dan ook geen sportboten, maar zijn gemaakt met het oog op comfort. Comfort en rust bieden zij als geen ander.

Geen trillingen

In het verlengde van het comfort: varen met een elektrische boot betekent dat u vrijwel geen trillingen ervaart. Dit is niet alleen extra comfortabel, maar ook zeer handig. Wanneer u aan boord wilt eten, bijvoorbeeld.

Weinig onderhoud

Een elektrische motor kent veel minder bewegende onderdelen dan een traditionele verbrandingsmotor. Door de constructie van een elektrische motor, vergt deze veel minder onderhoud. U hoeft geen brandstof af te tappen wanneer u langere tijd niet vaart en er zijn simpelweg minder onderdelen die kunnen slijten of kapot kunnen gaan. De aanschaf van een elektrische motor ligt ten opzichte van een verbrandingsmotor wellicht hoger; de kosten voor onderhoud zijn een stuk geringer.

Eenvoudig te bedienen

Een van de voordelen van elektrisch varen is dat de motor, en daarmee de boot, zich zeer eenvoudig laat bedienen. De vermogensopbouw van een elektrische motor is ontzettend vloeiend. Enerzijds heeft deze vrijwel direct zijn hele vermogen beschikbaar en anderzijds laat de motor zich uitstekend doseren. Minder ervaren bestuurders zullen een elektrische boot waarschijnlijk eenvoudiger te besturen vinden.

Toekomst proof

Een van de voordelen van elektrisch varen waar mensen vaak nog niet bij stilstaan, is dat een elektrische boot veel meer toekomst proof is dan een boot met verbrandingsmotor. Het ligt in de lijn der verwachting dat er in de toekomst meer restricties gaan gelden voor boten met traditionele motoren. Zo zou het kunnen zijn dat zij in de toekomst beperkt of zelfs helemaal niet meer welkom zijn op bepaalde wateren, zoals in natuurgebieden of binnensteden.

Een hoge restwaarde

Mede dankzij het vorige voordeel, merkt men dat de restwaarde van elektrische boten nu al hoog ligt. Zeer waarschijnlijk gaat dit verschil met boten met verbrandingsmotor in de toekomst alleen maar toenemen. Qua aanschafprijs is een elektrische boot in de basis duurder dan een vergelijkbare boot met benzinemotor. Echter: wanneer u de boot wilt verkopen, brengt een boot met een elektrische buitenboordmotor ook meer op. Zeker in de toekomst.

Minder diefstalgevoelig

Een laatste, maar niet onbelangrijk voordeel van elektrisch varen: een elektrische motor is minder diefstalgevoelig. Waarom? Allereerst omdat u bij veel exemplaren de accu’s kunt verwijderen. Zonder accu is de motor nutteloos. Ook heeft u voor het laden van de accu of motor speciale stekkers nodig. Met andere woorden: een buitenboordmotor die wordt achtergelaten op de boot, is voor dieven interessant. Een elektrische (buitenboord)motor kunnen zij niet zonder meer gebruiken.

Back To Top